Giá mua xe tải thùng bạt mới nhất năm 2021

Bảng giá một số dòng xe tải thùng bạt mới nhất năm 2020 mà bạn muốn tham khảo. Hãy cùng chúng tham khảo giá mua xe tải thùng bạt mới dưới đây nhé.

Giá mua xe tải thùng bạt mới
Giá mua xe tải thùng bạt mới nhất năm 2021

Giá một số xe tải thùng bạt mới nhất năm 2020

Giá xe tải Đồng Vàng thùng bạt

 • Xe tải Vinamotor N350 3.5 tấn thùng mui bạt là 456 triệu đồng
 • Xe tải Vinamotor N200 1.9 tấn thùng mui bạt là 456 triệu đồng
 • Xe tải Vinamotor K6 5.5 tấn thùng mui bạt là 537 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai Mighty H700 7 tấn thùng mui bạt là 720 triệu đồng

Giá xe tải Isuzu hạng nhẹ thùng bạt

 • Xe tải thùng bạt Isuzu 1.49 tấn QKR77FE4  bửng nâng là 525 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu thùng bạt 1.5 tấn QKR77FE4  là 466 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 là 515 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 thùng bạt bửng nâng là 555 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 1.9 tấn NMR85HE4 là 680 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 2 tấn QKR77HE4 là 515 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 2.2 tấn QKR77HE4 là 515 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 2.3 tấn QKR77HE4 là 515 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 2.4 tấn NMR77EE4 là 657 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 2.4 tấn QKR77FE4 là 466 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 2.5 tấn QKR77FE4 là 468 triệu đồng
 • Xe tải thùng bạt Isuzu 2.7 tấn QKR77HE4 là 515 triệu đồng

Giá xe tải Isuzu hạng trung thùng bạt

 • Xe tải Isuzu 2.9 tấn QKR77HE4 thùng bạt là 515 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu NPR85KE4 3.5 tấn thùng bạt bửng nâng là 755 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 4 tấn NPR85KE4 thùng bạt là 705 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 4.9 tấn NQR75ME4 thùng bạt là 810 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 5.5 tấn NQR75LE4 thùng bạt là780 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 5.5 tấn NQR75ME4 thùng bạt là 810 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 5.5 tấn NQR75ME4 thùng bạt bửng nâng là 875 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 5.7 tấn NQR75ME4 thùng bạt là 810 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 6.2 tấn FRR90NE4 thùng bạt là 895 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 6.5 tấn FRR90NE4 thùng bạt bửng nâng là 935 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 6.5 tấn FRR90LE4 thùng bạt là 900 triệu đồng

Giá xe tải Isuzu hạng nặng thùng bạt

 • Xe tải Isuzu 7.5 tấn FVR34QE4 thùng bạt bửng nâng là 1 tỷ 430 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 8.1 tấn FVR34SE4 thùng bạt là 1 tỷ 360 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 8 tấn FVR34QE4 thùng bạt là 1 tỷ 335 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 14.5 tấn FVM34WE4 thùng bạt là 1 tỷ 710 triệu đồng
 • Xe tải Isuzu 15 tấn FVM34TE4 thùng bạt là 1 tỷ 640 triệu đồng

Giá xe tải Hino hạng nhẹ và trung thùng bạt

 • Xe tải Hino 1.9 tấn XZU650L thùng bạt là 640 triệu đồng
 • Xe tải Hino 3.45 tấn XZU720L thùng bạt là 688 triệu đồng
 • Xe tải Hino 3.49 tấn XZU342L thùng bạt là 585 triệu đồng
 • Xe tải Hino 5 tấn XZU730L thùng bạt là 748 triệu đồng
 • Xe tải Hino 6 tấn FC9JJTA thùng mui bạt là 898 triệu đồng
 • Xe tải Hino 6.5 tấn FC9JLTC thùng mui bạt là 940 triệu đồng

Giá xe tải Hino hạng nặng thùng bạt

 • Xe tải Hino 7 tấn FC9JJTC thùng mui bạt là 930 triệu đồng
 • Xe tải Hino 7.8 tấn FG8JT7A thùng mui bạt là 1 tỷ 390 triệu đồng
 • Xe tải Hino 8.2 tấn FG8JP7A thùng bạt là 1 tỷ 350 triệu đồng
 • Xe tải Hino 8.8 tấn FG8JPSB thùng mui bạt là 1 tỷ 338 triệu đồng
 • Xe tải Hino 9.5 tấn FG8JPSN thùng mui bạt là 1 tỷ 440 triệu đồng
 • Xe tải Hino 14.3 tấn FL8JW7A thùng mui bạt là 1 tỷ 750 triệu đồng
 • Xe tải Hino 15 tấn FL8JW7A thùng mui bạt là 1 tỷ 750 triệu đồng
 • Xe tải Hino 15 tấn FL8JTSL thùng bạt là 1 tỷ 650 triệu đồng
 • Xe tải Hino 15.3 tấn FL8JT7A thùng mui bạt là 1 tỷ 685 triệu đồng
 • Xe tải Hino 15.6 tấn FL8JTSA thùng mui bạt là 1 tỷ 600 triệu đồng

Giá xe Hyundai tải trọng nhẹ và trung thùng bạt

 • Xe tải Hyundai Porter 1.5 tấn thùng bạt là 393 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 2.3 tấn New Mighty N250 thùng bạt là 485 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 2.4 tấn New Mighty N250 thùng mui bạt là 485 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 2.4 tấn New Mighty N250SL thùng bạt dài 4m3 là 520 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 3.5 tấn New Mighty 75S thùng bạt bửng nâng là 740 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 4 tấn New Mighty 75S thùng bạt là 695 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 6.5 tấn HD99 thùng bạt là 695 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 6.7 tấn New Mighty 110S thùng bạt bửng nâng là 760 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 6.9 tấn HD700 thùng mui bạt là 715 triệu đồng

Giá xe Hyundai tải trọng nặng thùng bạt

 • Xe tải Hyundai 7 tấn New Mighty 110S thùng bạt là 705 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai HD800 8 tấn thùng bạt là 725 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 8 tấn HD120SL thùng bạt là 825 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 8 tấn HD120SL thùng bạt bửng nâng là 845 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai HD210 13.5 tấn thùng bạt bửng nâng là 1 tỷ 630 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai HD210 13.7 tấn thùng mui bạt là 1 tỷ 570 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 18 tấn HD320 thùng bạt là 2 tỷ 415 triệu đồng
 • Xe tải Hyundai 21.5 tấn HD360 thùng bạt là 2 tỷ 250 triệu đồng

Giá xe tải Fuso thùng bạt

 • Xe tải Fuso 1.9 tấn Canter 4.7LW thùng bạt là 690 triệu đồng
 • Xe tải Fuso 3.4 tấn Canter 6.5Wide thùng bạt là 640 triệu đồng
 • Xe tải Fuso 2.1 tấn Canter 4.99 thùng bạ là 645 triệu đồng
 • Xe tải Fuso 7 tấn FI thùng bạt là 835 triệu đồng

Giá xe tải Veam thùng bạt

 • Xe tải Veam 1 tấn VPT095 thùng bạt là 225 triệu đồng
 • Xe tải Veam 1 tấn VT100 thùng bạt là 334 triệu đồng
 • Xe tải Veam 1.5 tấn VT150 thùng bạt là 370 triệu đồng
 • Xe tải Veam 1.9 tấn VT260 thùng bạt dài 6m2 là 475 triệu đồng
 • Xe tải Veam 1.9 tấn VT260 thùng bạt bửng nhôm dài 6m2 là 490 triệu đồng
 • Xe tải Veam 2.5 tấn VT250 thùng bạt là 405 triệu đồng
 • Xe tải Veam 3.5 tấnVT340 thùng bạt dài 6m2 là 485 triệu đồng
 • Xe tải Veam 6.2 tấn VT651 thùng bạt là 520 triệu đồng
 • Xe tải Veam 7 tấn VT751 thùng bạt là 670 triệu đồng
 • Xe tải Veam 7.3 tấn VT750 thùng bạt là 630 triệu đồng

Giá một số loại xe tải nhỏ thùng bạt khác

 • Xe tải Suzuki Truck 500kg thùng bạt là 263 triệu đồng
 • Xe tải Suzuki Pro 600kg thùng bạt là 331 triệu đồng
 • Xe tải Jac 990kg X99 thùng bạt là 266 triệu đồng
 • Xe tải Dongben 810kg thùng mui bạt là 163 triệu đồng
 • Xe tải Dongben 810kg thùng bạt cánh dơi là 172 triệu đồng
 • Xe tải Dongben T30 990kg thùng mui bạt là 225 triệu đồng
 • Xe tải Trường Giang KY5 825kg thùng mui bạt là 229 triệu đồng
 • Xe tải Trường Giang T3 660kg thùng mui bạt là 258 triệu đồng
 • Xe tải Trường Giang T3 810kg thùng bạt là 249 triệu đồng
 • Xe tải Foton Gratour 1.5L 850kg thùng bạt là 245 triệu đồng

Kết luận

Vậy là chúng ta đã có tổng quan nhất về giá một số dòng xe tải thùng bạt mới phổ biến nhất trên thị trường hiện nay rồi chúc các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn sản phẩm cho mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *